A kontra, kontrázás

A kontra jelentések és értékük a rablóulti játékban

A kontra jelentése

Az ulti kontra az ulti kártyajátékban azt jelenti, hogy a védő játékosok, illetve a licit bemondója kontra mondással duplázhatja a licit vagy licit egy részének értékét, kombinált licit esetén.

A part kontrát érdemes megtenni, ha pl. a védő játékosoknak több értékes „jelentés”, tehát 20 vagy 40 van a kezében. Esetleg az adu színből is erősnek érzi, látja kártyáit, esetleg olyan lapja van, amiből tisztán látszik, hogy a bemondás el fog bukni.

Persze a bemondó reagálhat erre rekontrával, ha ő viszont úgy hiszi, lapjaiból, talonjából úgy látja, hogy a licitje, az általa mondott játék vagy annak egy része biztosan nyerő lesz.

A parti kontrázása

Ha színjáték a licit, azaz piros, tök, zöld, esetleg makk parti, akkor a kontra egyértelműen a parti bemondás elleni. Ha ulti, négy ász, piros ulti vagy piros négy ász a licit, akkor lehet külön kontrázni a parti játékot, és külön a licitált bemondást vagyis a 4 ászt vagy az ultit, esetleg mindkettőt, és előfordulhat ulti négy ász licit esetén mindhármat.

A kombinált játékok kontrázása

Ha kombinált játék a bemondás (licit), például 40-100 ulti vagy 20-100 ulti, 40-100 durchmars, stb. , akkor lehet kontrázni a licit részeit külön-külön is. Tehát ha pl 20-100 ulti a licit, a védők kontrázhatják akár a 20-100-at, akár az ultit, akár pedig mindkettőt egyszerre. A licittevő persze rekontrázhat akár az összes kontrára, akár pedig annak egy részére. A leggyakoribb ilyen eset amikor a védők kontrázzák az ultit, partit. A licitáló rekontrázhatja akár mindkettőt, akár csak az ultit (ez a gyakoribb) vagy csak a partit (ez is megeshet).

A páros és az egyéni kontrák

Először a védők kontrázhatnak, tehát a licitet mondó saját játékát nem kontrázhatja – köznyelvben szólhatja meg – kizárólag a védők kontrafokozatára reagálhat rekontrával. A színes azaz, adus játékoknál a kontra és ennek összes fokozata a védők számára közös, azaz egyszerre örülnek, ha bejön a kontra és együtt sírnak, ha nem.

Színnélküli, azaz adunélküli játékoknál (betli, durchmars magában, nem kombinált licitként) pedig egyéni a kontra, minden védő egyénileg dönt, hogy meri kontrázni a licitet vagy sem.

A licitnyerő mindig mindkettő védőnek rekontrázik, nem lehet külön- külön!!!

Azért mert az egyik barátod túl jól áll szerinted, nem rekontrázhatsz csak neki!

Ulti kontra táblázat

Ulti kontra táblázat
kontra2x
rekontra4x
szubkontra8x
mordkontra16x
hirschkontra32x
Fedák Sári64x

A zöld színű kontrakat a védő játékosok mondhatják, helyesebben színjátéknál az egyikük, színnélkülinél pedig külön-külön, a piros színű „visszaszólásokat” pedig a licit bemondója.

A tapasztalataim szerint a rekontránál nagyobb kontra mondás esetén valaki vagy valakik nagyot hibázik/hibáznak. Azaz nem jól méri fel lapjai erősségét, esetleg elnézi azokat. Eddig lejátszott jó-párezer parti alkalmával csupán egyetlen egyszer jutottunk el a Fedák Sári kontráig. Ez az eset hajnali 3 óra körül történt két műszak, tehát mintegy 16 órányi ulti kártyajáték során. Valószínűleg a fáradtság alaposan közrejátszott, hogy ez megtörténjen.

Kivételek

Kontrázott ulti, piros ulti kivételnek számít, ha az ulti elbukik.

Az ulti, piros ulti bukva duplán fizetendő a védők részére.

A kontrázott bukott ulti viszont nem négyszeres, hanem háromszoros pénzt ér. Így a rekontrával bukott ötszörös, a szubkontrával bukva pedig kilencszeres,… és így tovább értéket fizet az ultit elbukó kártyás.