A rablóulti játék - az ulti zsargonja

Mi mit jelent a rablóulti játék során?

A rablóulti játék során több olyan szót használunk, amely szó más környezetben a köznyelvben nem vagy alig, esetleg más értelmezésben fordul elő. Lesz szó arról mi az überkényszer, vagy mi a durchmars jelentése.

Az adu vagy tromf/trompf

Az adu, más néven trompf azokat a kiemelt színű lapokat jelentik, amelyek erősebbek a többi lapnál.

 Egy partiban kizárólag egy aduszín/ tromf szín lehet.

Az adu ász a legerősebb lap a partiban, az ász után a tízes(X), király, felső, alsó, IX-es, VIII-as, VII-es a sorrend. Az adu hetes után következik az erősorrendban a bármely más színű ász kártya. Az adu színt az ulti kártyajátékban a legmagasabbat licitáló – a játszó, nem pedig a védekező – játékos mondja be a parti megkezdésekor. Kivételt jelent a piros színű adu, hiszen itt már a licit neve tartalmazza az adu színét. Illetve az adumentes licitek, játékok, így a betli és a durchmarsok egy része.

A hajtószín

A bemondások során általában van adu. Az aduszínből viszont nincs az összes a licitálónál. A védőjátékosoknál is akad. Ezeket az adu színű lapokat a licitet tevő játékosnak ki kell „hajtania” a védőktől, kényszeríteni kell őket az adu lapok dobására. Ezért előfordulhat, hogy a licitáló játékos nem csupán az adu színű lapokat gyűjtötte, hanem egy másik színűt is, ez a hajtó szín, ez fogja „kihajtani” az adut védőktől, aduval ütésre kényszeríteni a védőket. Mivel a hajtó színű lapok gyorsan elfogynak a védők kezéből, aduval lesznek kénytelenek ütni a licitáló hajtó színű lapjait. Így az adu színűek is elfogynak a védőknél, és a licitálónál lesz adu, sikeres lesz a vállalása. Amennyiben a hajtó szín nem megfelelő, azaz a védőnél erősebb vagy sok ilyen színű lap van, úgy nagy az esély a licit bukására, különösen, ha az adu színű lapok is gyengék a licitálónál.

DE

Nem minden esetben van hajtó szín egy adu szín mellett.

Van olyan, amikor a licitálónak nincs hajtója, hajtó színű lapja(i). Ez három esetben lehet.

1. Ha annyira erős a lap – több ász,tízes is van a licitáló kezében, vagy annyi adu színű lap van (6-7), akkor maga az adu lesz a hajtó szín is., ilyenkor hogy úgy érzi nem szükséges külön hajtószín – adu színű lapjaival el tudja ütni a védők adujait.

Vannak még opciók pl. 4-2-2-2 -es ulti, stb.. A hajtó szín lehet bármelyik és nem kell a parti elején megmondani, az adu színt viszont – adumentes játékok kivételével – igen! Kivétel persze a piros licitek, hiszen a licit neve már tartalmazza az adu színét.

2. kockázatosnak ítéli meg a többi lap talonba tételét, nehogy az ellenfelek az esetleges talon felvétel után sokkal nagyobb licitet tegyenek az övénél.

3. A talonban a felvevő olyan lapokat kapott, amelyeket megtartva lenne ugyan hajtószín, de valószínű, hogy a 3. játékosnal ebből színű lapból sok van, így az adu lapokat ezzel a színnel „kihajtani” nem lehet, így visszakerülhetnek a talonba, az aduszín marad a hajtószín is egyben.

Ütés

A lap elütése akkor esik meg, ha az azonos színben erősebb lapot tesz a játékos az előzőnél vagy pedig adu lappal viszi el. Az ultiban überkényszer van, erről ezen az oldalon lentebb olvashatsz.

Parti

A parti egyrészt azt a játékidőt jelenti, amíg a bemondott licit nyer vagy éppen bukik. Alapesetben mind a három játékos leteszi mind a tíz-tíz lapját az asztalra a szabályok szerint. Ha a játék kimentele már korábban eldől, pl. nincs fogólapja a betlinek vagy 20-100-nál kettő értékes (ász vagy tízes) lapot ütöttek el a védők, úgy vége a partinak és kezdődhet egy következő. A parti másrészt viszont színjátékot is jelenti az ulti kártyajátékban, ami az ulti, piros ulti és a négy ász, piros négy ász játékoknál is számolandó, a szabályok szerint. A kontra parti mondás egyértelműen e második esetben értelmezhető, használandó.

Talon

A talon több félretett lapot jelent, ami nem az egész pakli, tehát nem mind a 32 lap, hanem annak egy része, de minden esetben az asztalra, játéklapra tett olyan lapok, amelyek le vannak fordítva a játékosok számára és nem láthatóak. Az ulti kártyajáték során pedig az az egy játékos tudja, hogy mi a talon, amit ő letett, a gyakorlottabb játékosok azért sejthetik melyik ez a kettő lap.

Felvehető, cserélhető talon

Az ulti (rablóulti) során az első tizenkét lapot kapó licitálja a legmagasabbat a lapjaiból vagy olyan kettő lapot tesz le nem láthatóan, lefordítva, amelyek a bemondásához nem szükségesek, vagy pedig a többi játékos megtévesztését szolgálják. Ezután bármely játékos felveheti ezt a talont (kettő lapot), de magasabb értékűt kell licitálnia az előzőnél. Akár a talont letevő játékos is megteheti, ezt nevezzük önrablásnak. A licitálás addig folyik, amíg minden játékos elfogadja, hogy nem tud vagy nem akar magasabb értékűt licitálni. A talonban maradt kettő lap a védekező játékosok partiját erősítik, ha pl. X (tízes) lap van köztük.

Húzható talon

A húzható talon azokat a lapokat jelentik, amelyeket az osztó a kezdő lapok kiosztása után az asztalra tesz lefordítva egyszerűen (zsír, zsírozás, vagy makaó). Adus játékokban (snapszer vagy 66, esetleg durák avagy borjú) pedig úgy, hogy az adut meghatározó lap ugyan jól látsszon, de a ráborított lapok pedig egyáltalán ne! A kezdő lapok leosztása után a lefordított lapokból pótoljuk a kézben levő lapokat a szabályok szerint (zsírozásban 4-re, snapszer játékban 5-re).)

Licit

A licit avagy a bemondás jelentése az, hogy licitáló játékos mit vállal a lapjaiból, amit meg tud nyerni – véleménye szerint – vagy a többi játékos megtévesztéséért. A játékban kizárólag magasabb értékű, esetleg ugyanolyan értékű, de egyszerűbb kombinációjú licitet lehet tenni, mint az előző licit volt.

Erről az ulti szabályai oldalon részletesen írok.

Kontra

A rablóulti játékban a védők megkontrázhatják a licit nyertes bemondását, akár annak egy részét. Egy ulti licitnél lehet kontrázni csak a partit, csak az ultit vagy az ultit és a partit is egyben. Ez azt jelenti, hogy a védőjátékosok közül legalább az egyiknek vannak olyan lapok a kezében, amiből úgy gondolja már a parti elején, hogy meg tudja fogni, meg tudja hiúsítani a bemondott játékot vagy annak egy részét. A kontrát az első lap asztalra dobása előtt kell mondani, ezután már érvénytelen. Ezzel a kontrával duplázza a tétet. Valamint a kontra mondásával tudatja mind a licitet tevő, mind pedig a védekezőtárs játékossal, hogy jó a lapja.

A licitet bemondó játékos persze rekontrázhat, ha úgy ítéli meg, hogy márpedig az ő bemondása vagy annak egy része bukhatatlan. A rekontrát a első kör elvitele után mondhat a licitáló, ezután már érvénytelen. Így a fentebb említett ulti licitnél lehet, hogy az ellenfél kontrázta a partit, ez megkontrázhatja a licitáló. De ha az ultit és a partit is kontrázták, nem kötelező mindkettőt rekontrázni, lehet csupán az egyiket. Például kontra ulti, kontra partira, a licit-tevő mondhat rekontra ultit, ilyenkor biztos az ultija sikerében, de a a partit valószínűleg elveszíti, persze történhet a fordítottja is.

Erre jöhet a szubkontra újra a védekező játékostól és így tovább a Fedák Sári kontráig, kisebb közösségekben léteznek ennél magasabb kontra lehetőségek. pl. piros bicikli, stb…. Ez utóbbi alapesetben a legmagasabb „visszaszólási” lehetőség, online ulti során mindössze kontra- rekontra lehetőség van.. A kontra táblázatot ezen az oldalon találod.

A kontra a védekező játékosok részéről lehet egyéni vagy közös.

Egyéni a kontra betli és adumentes durchmars játékokban. Minden más játékban pedig közösnek számít a kontrázás. A licittevő játékos mindkét ellenfélnek rekontrázik, ebben nincs olyan lehetőség, hogy csupán az egyiküknek.

Adu ász

Ha adus játék a licit, márpedig legtöbbször igen és nem piros az adu, akkor a licitnyerő játékos, aki a bemondást licitálta az első lap hívásakor meg kell mondja az adu színét. Ez a szín lesz az adu, tromf a parti, tehát a tizedik kör végéig, a 30. lap asztalra dobásáig. A partiban a legerősebb lap a licitáló által mondott színű ász lesz, ez az adu ász.

Kocsi, ló

A kocsi, ló mondás egy speciális kontra. Kizárólag ulti vagy piros ulti licitkor mondhatja az egyik védőjátékos. Jelentése pedig kontra ulti és kontra parti. Tehát meg van kontrázva mind az ulti, mind pedig a hozzá tartozó parti játék. A bemondója rekontrázhat, külön az ultijátékra, külön a partira és akár mindkettőre is.

Rebetli, forintos betli, piros betli

Mind a rebetli, mind pedig a forintos betli, mind pedig a piros betli ugyanazt a licitet jelenti. A rebetli szó onnan ered, hogy a betlinél erősebb betlire gondolunk. A forintos betli elnevezés pedig onnan, hogy 10 filléres alapon a piros betli értéke 1 forint. A piros betli pedig arra utal, hogy az piros licitek mindig duplán számítanak.

Piros durchmars

A piros durchmars mai értelmezésben a piros adus durchmarsot jelenti, azaz a lapok erősorrendje ász, X, király, …értéke 12 egység. De régebben illetve kisebb közösségekben a redurchmarsot jelenti a fenti piros betli logikáján.

A jelentés

A jelentés jelentése. 🙂

A jelentésnek a rablóultiban az az értelme, hogy valamelyik játékosnál ugyanolyan színben nála van a király és a felső lap. Ez aduszínben 40, más színben pedig 20-at ér, értelemszerűen kizárólag akkor, ha aduszínes a bemondás, betlinél és sima durchmars liciteknél nincs ilyen értéke. A jelentéseket a parti első körében, az első lap dobásakor meg kell tenni, be kell mondani!, ezután pedig érvénytelen, sőt hiba, renonsz. 40-100 és 20-100 játékoknál további jelentés mondása azonnali renonsz, hiba. A renonszokról az ulti szabályai oldalon olvashatsz.

Überelés, überkényszer

Az überelés német eredetű szó. A kártyajátékokban a fölül-ütést jelenti. Azt hogy, az adott színű lapból az asztalon levő kártyáktól erősebbet kötelező dobnod. Az ulti játékban az überkényszer tehát azt, hogy a kezedben levő lapokból köteles vagy az asztalon levőre nagyobbat tenni a hívott színű lapból, ha van ilyened. Ha nincs a hívott színű lapod, akkor adu színűt kell tenned, ha van. Ha adu színű lapod sincs, akkor bármely lapot dobhatod, de azt úgy érdemes, hogy a nyerési esélyed növelje. Ha az előző játékos már adut dobott, és nincs a hívott színűből, csak tromfod, úgy azt az adu, tromf színű lapot is fölül kell ütnöd, ha tudod a lapjaidból. Az ulti szabályaiban pontosan leírtam mit mikor kell fölülütni, erősebb lapot tenni. Más kártyajátékokban is lehet erősebbet tenni, ha el akarod vinni az ütést, de nincs kényszer arra, hogy azt dobd, ilyen például a snapszer avagy 66.

Kenés

A kenés kifejezés azt jelenti, hogy egyrészt a védőjátékos vagy és a másik védőnek, azaz a partiban a párodnak az ütésébe teszel értékes lapot, tehát ászt vagy tízest (X). Ez úgy történhet meg, hogy sem a hívott színű lap nincs a kezedben, sem pedig adu. Ugyanis, ha ezek közül bármelyikből van nálad – hívott színű lap, ha az nincs úgy adu -, akkor azt vagy azok közül az egyiket a szabályoknak megfelelően kell letenned. Ha pedig nincs nálad sem hívott színből lap, sem pedig adu, akkor tudod dobni az ászt vagy tízest. Vagy a parti nyerésének érdekében, vagy pedig a négy ász, 20-100, esetleg a 40-100 játékok megfogása, buktatása céljából.

Pénz az ablakban

Ez az ulti játékban nem kevésszer előforduló eset. Konkrétan azt jelenti, hogy a minden játékos pontosan annyit nyer a partiban, mint amennyit veszít. Például 40-100 négy ász játékban a licitnyerő ugyan megnyeri a 40-100 bemondást, de a 4 ászt nem sikerül neki elütnie (+4/-4 pont). Vagy az egyszerű ulti játékban az ulti megvan, tehát sikerül az utolsó ütést elvinni az adu hetessel, de az ulti játékhoz tartozó parti játék kontrával bukik (ugyancsak +4/-4 pont).

Blankban van/volt

Ez a kifejezés arra utal, hogy az egyik színű lapból a játék során egyetlen egy van/volt a kezedben. Ezért kellett ezt letenned (pl. adu tízest az adu ász hívásba) vagy ezért nem tudtál ilyen színűt többször hívni.

Laprontás

A laprontás kétféleképpen eshet meg:

  1. Azért veszed fel a talont, hogy az ellenfeled várható licitjét gyengítsd. Lapodból, ellenfeled licitjéből tudod, hogy a bemondott licitje nem vagy nem teljesen igaz és várhatóan vissza fogja venni a talont erősebb licitet mondva. Ilyenkor számára rossz lapokat tegyél a talonba, pl tízes(ek)t. Ezzel erősen csökkented az ellenfeled 20-100 vagy 40-100 licitjének sikerét.
  2. Felveszed a talont és licitálsz valami könnyen bukhatót, mert annyira kicsi a tét, hogy nem zavar, ha bukik a játékod, ezzel persze rontod a barátod licitált játékát, a győzelmi örömét.

Vadszín

Előfordul, hogy ezt hallod: vadszínnel jött vissza. Ez azt jelenti, hogy olyan színű lapot hívott – valamelyik védőjátékos, amelyből már nincs más játékos kezében, tehát aduval kell ütnie a másik két partner közül legalább az egyiknek. Hasznos lehet az adu hetes „kihajtásakor” ulti licit esetén. Abban az esetben is, ha a következő ütések során tud értékes lapot „kenni” az egyik védő a másiknak. Haszontalan, ha a másik védőnek kell adu színnel ütnie, amivel éppen tudta volna buktatni a licitet.

Gyáva népnek nincs hazája

Ez a mondat arra utal, hogy az egyik játékos a bukástól tartva félt bemondani az ultit, esetleg a 40-100-at, 40-100 ultit, stb és csendes játékban sikerül neki a be nem mondott licit.

Esetleg nem merte felvenni a talont vagy félt kontrázni a játékot vagy annak egy részét pl. a partit, pedig nyerte volna.

Heuferbli

Heuferbli-t a licitnyerő játékos mondhat, ezzel teríti parti közben a lapjait, jelezve ezzel, hogy a védőknek nincs több ütése, ezután az összes hívást, ütést ő nyeri.

Előfordulhat, hogy az egyik védőjátékos kezében vannak olyan lapok, hogy a partiban az összes ütés az övé lesz, minden hívást a ő visz, de a védőjátékos – kivéve baráti összejöveteleken – nem mondhat Heuferbli-t, nem terítheti lapjait – hivatalosan.

Csali lap

A talonozás mesterfoka: van egy színsorod, de a közepéről hiányzik például a IX-es, ilyenkor többnyire érdemes a VIII -as lapot talonozni, az ellenfele(i)d azt fogják hinni, hogy nem kell neked sem a VIII-as, sem pedig a IX-es abból a színből. A VIII-as lap – ez a csalilap, hiszen becsalogatja a IX-est. A viiszakapott VIII-assal és ahozzá kapott IX-essel valószínűleg erős betlit tudsz mondani.

Lehet csalilap a felső is, hogy kapj hozzá egy pl. alsót durchmarshoz vagy ultihoz, stb..

Plafon

A plafon az ultiban a legmagasabb értékű bemondást jelenti, tehát a piros 20-100 ulti terített durchmars-ot.