ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az adatvédelmi tájékoztatót azért készítettük, hogy honlapunk látogatói előzetesen és megfontoltan dönthessenek abban az esetben, ha:

 • oldalunkon regisztrálni szeretnének ahhoz, hogy a bejegyzésekhez hozzá tudjanak szólni,
 • fel szeretnék venni velünk vagy más regisztrált tagokkal a kapcsolatot,
 • hírlevelünkre szeretnének feliratkozni.

Az adatvédelmi tájékoztatóban ennek érdekében a következő kérdésekre kap választ:

 1. Ki kezeli az adatait?
 • Milyen célból?
 1. Az adatkezelésünknek mi a jogalapja?
 2. Mennyi ideig kezeljük az adatait?
 3. Kik ismerhetik meg az adatokat?
 4. Milyen jogokkal rendelkezik az a személy, akinek az adatait kezeljük? Milyen jogorvoslati lehetőségekkel élhet az a személy, akinek az adatait kezeljük?

 

 1. Az adatkezelő:

Az adatkezelő neve: Tóth Péter

Levelezési címe: 6400 Kiskunhalas, Gózon 59.

E – mail címe: peter@ultiblog.hu

Honlapjának címe: ultiblog.hu

Telefonszáma: +36 30 637 2788

A tárhely – szolgáltató neve: Niche Marketing Inc.

Székhelye, telephelye: 2354 Millstream Rd Box 18 Victoria, BC V9B 6L2

Levelezési címe: 2354 Millstream Rd Box 18 Victoria, BC V9B 6L2

E – mail címe: carson@wealthyaffiliate.com

Honlapjának címe: https://www.wealthyaffiliate.com

Telefonszáma: +1- (604) 588-9974

 

Az adatkezelés célja:

 

 1. A ultiblog.hu honlap látogatói a kapcsolat-felvételi űrlapon keresztül vehetik fel velünk vagy más regisztrált tagokkal a kapcsolatot, nevük és e-mail címük megadásával.
 2. A honlapon a látogatók nevük és e-mail címük megadásával szólhatnak hozzá a bejegyzésekhez.
 3. A honlapon az érdeklődők nevük és e-mail címük megadásával regisztrálhatnak azért, hogy hírlevelünkre feliratkozhassanak.

 

Személyes adatokat a fenti céloktól (kapcsolatfelvétel, bejegyzésekhez való hozzászólás és hírlevélre való feliratkozás) eltérő célból nem kezelünk.

A rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatokkal kapcsolatosan körültekintően járunk el és bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) nem adjuk ki.

 

Hiperhivatkozások:

A honlapon található bejegyzésekben más honlapokra mutató hiperhivatkozásokat (linkeket) és bannereket találhat a felhasználó. Amennyiben ezekre kattint, saját felelősségére adhat meg személyes adatokat. Ezen külső honlapok információ- és adatvédelmi gyakorlatáért felelősséget nem vállalunk.

 

Partnerprogramok:

Esetenként honlapunkon külső szolgáltatók által megadott hiperhivatkozásokat (linkeket) tüntethetünk fel, amelyek az adott szolgáltató termékeit vagy szolgáltatásait hivatottak reklámozni, és amely külső szolgáltatókkal partnerségi megállapodást kötünk. Az adott linkekre való kattintással a látogató ezen szolgáltató honlapjára kerül, ahol lehetősége van az adott terméket vagy szolgáltatást megvásárolni. Amennyiben a látogató az adott külső honlapon vásárol egy bizonyos határidőn belül, az adott partnerünktől jutalékban részesülhetünk.

A ultiblog.hu honlapról a partnerünk honlapjára érkező látogatók az adott partner adatvédelmi irányelveit figyelembe véve dönthet amellett, hogy megadja-e a személyes adatait, ezek vonatkozásában felelősséget vállalni nem tudunk.

Sütik (cookie-k):

A süti egy olyan információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

A ultiblog.hu weboldalon a kritikus fontosságú cookie-k mellett (amelyek a weboldal működését biztosítják és nem kapcsolhatóak ki) a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak A Google Analytics által használt cookiek (sütik) felhasználásának célja statisztikai jellegű. A felhasználók azonosítása ezen információk alapján nem lehetséges, csupán személyre szabott böngészési élményt nyújtanak.

A felhasználó beállíthatja böngészőjét, hogy figyelmeztesse vagy blokkolja ezeket a cookie-kat.

Közösségi oldalak

A ultiblog.hu weboldalon közzétett tartalmaknak a közösségi médiában (pl. Facebook, Viber, stb.) való megosztását lehetővé tesszük látogatóink számára. Ebben az esetben a Facebook, vagy egyéb közösségi oldalak szolgáltatói külső szolgáltatónak minősülnek. A külső szolgáltatók oldalain megadott személyes adatok tekintetében felelősséget nem vállalunk, ezekre az adatokra vonatkozóan a külső szolgáltató adatvédelmi irányelveit kell figyelembe venniük a látogatóknak.

Az adatkezelés jogalapja:

 

Az adatkezelés jogalapja a ultiblog.hu honlap látogatóinak szabad akaratukból történő, önkéntes hozzájárulása, illetve az Info tv. 5§. (1).

Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez félreérthetetlenül beleegyezésüket kell adniuk, amit az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt jelölőnégyzet kipipálásával, az adatvédelmi feltételek elolvasását követően tehetnek meg.

A felhasználók külön hozzájárulása szükséges a regisztrációhoz, a hírlevél-küldéshez, és külön a sütik kezeléséhez.

Kiskorúak védelme

Szándékosan 18 évnél fiatalabb személyektől nem gyűjtünk személyes adatokat és nem használunk fel a törvényes képviselő előzetes hozzájárulása nélkül. Weboldalunk tartalmazhat 18 évnél fiatalabb személyek részére információkat. A 18. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

Az adatkezelés időtartama:

A fentiekben megjelölt személyes adatokat az adatkezelő csak az adatkezelés célja szempontjából szükséges lehető legrövidebb ideig őrzi meg. A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden ésszerű lépést megteszünk.

A hírlevélről a felhasználó bármikor egyszerűen leiratkozhat. Leiratkozáskor az adatait véglegesen töröljük az adatbázisból.

 1. Az adatok megismerésére jogosultak köre:

A személyes adatok megismerésére kapcsolatfelvétel, illetve a bejegyzésekhez való hozzászólások esetében az adatkezelő jogosult.

Hírlevélre való feliratkozáskor a személyes adatokat (név, e-mailcím) a Mailchimp hírlevél-küldő szolgáltató részére továbbítjuk, amelynek adatai:

Név: MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC

Cím: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

 1. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei
 2. a) A ultiblog.hu honlap látogatói személyes adataik megadása előtt az adatkezeléssel összefüggő tényekről információt kapnak (előzetes tájékozódáshoz való jog),
 3. b) Az érintetteknek joguk van ahhoz, hogy kérelmükre személyes adataikat és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésükre bocsássa (hozzáféréshez való jog),

Továbbá, a ultiblog.hu honlap látogatóinak, amennyiben az oldalon regisztrálva megadták a személyes adataikat, joguk van ezen adatoknak más adatkezelőhöz való továbbítását kérni, ha ez technikailag megvalósítható. (adathordozhatósághoz való jog)

 1. Az érintetteknek joguk van ahhoz, hogy kérelmükre személyes adataikat az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse – amennyiben a helyes adat a rendelkezésére áll (helyesbítéshez való jog),
 2. Az érintetteknek joguk van ahhoz, hogy kérelmükre személyes adataik kezelését az adatkezelő korlátozza, vagy törölje (az adatkezelés korlátozásához illetve törléséhez való jog),
 3. Az érintetteknek joguk van ahhoz, hogy a Hatóság eljárását kezdeményezhessék (hatósági jogorvoslathoz való jog) ha megítélésük szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.
 4. Az érintetteknek joguk van ahhoz, hogy a bíróság eljárását kezdeményezhessék (bírósági jogorvoslathoz való jog).

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az adatkezelő, tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Az adatkezelő az érintett jogai érvényesülésének elősegítése érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket tesz:

– A ultiblog.hu honlap látogatói számára az Adatvédelmi tájékoztatót könnyen hozzáférhető és olvasható formában tünteti fel a weblapon.

– Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

– Az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

– Adatvédelmi incidens felmerülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azt követően, hogy a tudomására jutott, bejelenti az adatvédelmi hatóságnak, kivéve, ha valószínűsíthetően az adatvédelmi incidens nem kockáztatja a felhasználók jogait és szabadságát.

Amennyiben bármilyen kérdése, hozzászólása, javaslata, kifogása van az Adatvédelmi tájékoztatóval, vagy az adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatosan, kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen:

peter@ultiblog.hu

Az adatvédelmi tájékoztató változtatásának jogát fenntartjuk. Az ultiblog Jogi nyilatkozata ezen a linken elérhető, olvasható.

Az adatkezelő esetleges jogsértése esetén a felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

 

 

Budapest, 2018.03.31.